Fotografije: Proelium sports agency

(11. 6. 2020) Avtorja: Tadej Glavač in Dušan Poslek

 

Že od samega začetka je pot blagovne znamke GO4GOAL tesno povezana s športno agencijo Proelium. Začelo se je s podporo in nasveti, ki smo jih ob pričetku poslovne poti najbolj potrebovali. Sčasoma smo pričeli sodelovati pri različnih projektih, kot je npr. Start up Bojevnik. To je projekt, kjer je mladim športnikom omogočeno sodelovanje z drugimi vrhunskimi športniki in zunanjimi partnerji, ki tem nadobudnim športnikom pomagajo na športni poti.

V teh dneh pa naše sodelovanje nadgrajujemo s projektom »Športna akademija Proelium«. V ta projekt so ponovno vključeni mladi športniki iz različnih športnih panog. V okviru akademije bodo deležni sodelovanja z različni strokovnjaki (osebni trenerji, psihologi, fizioterapevti, finančnimi in marketing svetovalci itd.), saj je ravno povezava med športnikom in zunanjimi sodelavci (strokovnjaki) zelo pomembna pri razvoju posameznikove športne poti.

Z velikim veseljem podpiramo ta in vse ostale projekte skozi katere lahko naše poslanstvo tudi udejanjimo. Zavedamo se, da je vsako takšno sodelovanje ključno in lahko zaznamuje smer po kateri bo športnik peljal svojo pot. »SKUPAJ Z VAMI PROTI ISTEMU CILJU«